WWW.PIKALIIVA.EE VEEBIKESKKONNA KASUTAMISE TINGIMUSED


1. ÜLDSÄTTED
1.1. Veebikeskkonna www.pikaliiva.ee kasutamise tingimused (edaspidi: Tingimused) reguleerivad suhteid Pikaliiva Grupp OÜ (registrikood: 10873686 aadress: Nurklik 5, Tallinn) ja/või Tehnoülevaatus OÜ (registrikood: 14164030 aadress Luha tn 11-60, Keila), e-post: info@pikaliiva.ee (edaspidi eraldi või koos nimetatuna: Teenusepakkuja) ja Veebikeskkonna kasutaja vahel, mis tekivad seoses Teenusepakkuja internetipõhiste teenuste kasutamisega.
1.2. Veebikeskkond www.pikaliiva.ee (edaspidi: Veebikeskkond) on tehnoülevaatuse broneerimise ja Teenuse eest tasumise süsteem, mis annab selle kasutajale (edaspidi: Klient) õiguse esitada sõiduk eelisjärjekorras riiklikule tehnonõuetele vastavuse kontrolli (edaspidi: Teenus) Teenusepakkuja tehnoülevaatuspunktides aadressil Räga 16, Tallinn ja Osmussaare tn 4, Tallinn (edaspidi: Tehnoülevaatuspunkt) broneeringus märgitud kuupäeval ja kellaajal ning võimaluse tasuda teenuse eest pangalingi vahendusel.
1.3. Teenuse eest pangalingi kaudu tasumine ei ole Teenuse broneerimisel Kliendile kohustuslik. Broneeritud Teenuse eest saab tasuda Tehnoülevaatuspunktis kohapeal sularahas, kasutades enamlevinud maksekaarte või Veebikeskkonnas, kasutades pangalinki. Pangalingi kaudu tasumisel saab valida järgmiste pankade vahel: Swedbank, SEB Pank, Luminor, LHV Pank, Coop Pank, Citadele ja Revolut. Kõikide makseviiside puhul on tasumisel valuutaks euro.
1.4. Teenusepakkujal on õigus Veebikeskkonna vahendusel osutatavate teenuste loetelu igal ajal täiendada ja/või muuta. Klient saab Veebikeskkonna vahendusel osutatavate Teenuste kohta infot Teenusepakkuja koduleheküljelt ja Tehnoülevaatuspunktist.
1.5. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Veebikeskkonnas Teenuste ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus, tarbijakaitseseadus ja teised õigusaktid.

2. HINNAINFO
2.1. Kõik Veebikeskkonnas toodud hinnad sisaldavad käibemaksu.
2.2. Teenuste hinnad määrab Teenusepakkuja, teenuste hinnakiri on kättesaadav Veebikeskkonnas ning Tehnoülevaatuspunktis. Hinnad kehtivad Teenuse broneerimisest kuni broneeringutähtaja saabumiseni.
2.3. Kui broneering on esitatud enne Tingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Kliendi ja Teenusepakkuja vahel tekkinud õigussuhetele broneerimise vormistamise hetkel kehtinud tingimusi.
2.4. Teenusepakkuja jätab endale õiguse teha teenuste hindades muudatusi.

3. BRONEERINGU VORMISTAMINE JA TASUMINE
3.1. Teenuse broneerimiseks tuleb sisestada sõiduki riiklik registreerimismärk, mille tulemusel teostatakse päring liiklusregistri infosüsteemi ning Kliendile kuvatakse sõiduki andmed ja tehnoülevaatuse kehtivusaeg.
3.2. Järgnevalt tuleb valida sobiv tehnoülevaatuspunkt, valida kuupäev ja kellaaeg (märkega „broneeritud“ kellaaegu valida ei saa), sisestada e-posti aadress ning vajutada lingile „Broneeri!“.
3.3. Ekraanile kuvatakse seejärel broneeringu kuupäev, kellaaeg (edaspidi Broneeringu tähtaeg) ning broneeritud sõiduki andmed. Teenusepakkuja saadab eelnevalt sisestatud e-posti aadressile broneeringu kinnituse.
3.4. Klient on kohustatud kontrollima broneeringus toodud andmete õigsust. Kui Broneeringusse on ekslikult lisatud Teenus, mis ei vasta soovitule, tuleb broneering tühistada, saates vastav e-kiri aadressile info@pikaliiva.ee. Pärast broneeringu tühistamist on võimalik sisestada uus broneering.
3.5. Soovi korral on Kliendil võimalik järgnevalt tasuda Teenuse eest kasutades pangalinki. Veebikeskkonnas teenuse eest tasumiseks tuleb eelnevalt tutvuda käesolevate Tingimustega ja Teenusepakkuja isikuandmete töötlemise korrga ning vajutada lingile „Alusta maksmist“.
3.6. Järgnevalt kuvatakse ekraanile vorm maksja andmete sisestamiseks. Andmete sisestamisel tuleb olla tähelepanelik, sisestatud andmed on makse teostamisel koostatava arve väljastamise aluseks. Pärast sisestatud andmete kontrollimist tuleb vajutada lingile „Salvesta info ja mine maksma“.
3.7. Järgnevalt suunatakse Klient automaatselt Montonio Finance OÜ veebilehele www.montonio.com, kus Kliendil on võimalik makse teostamiseks valides erinevate pangalinkide vahel. Pärast makse summa kontrollimist tuleb valida sobiv pangalink, vajutades konkreetse panga logole.
3.8. Makse teostamise järgselt tuleb vajutada internetipangas lingile „Tagasi kaupmehe juurde“.
3.9. Ekraanile kuvatakse järgnevalt kinnitus makse õnnestumise kohta ning broneeringu andmed. Eelnevalt sisestatud e-posti aadressile edastab Teenusepakkuja automaatselt koostatud arve. E-postile saadetud arve on maksedokumendiks ja kinnituseks makse teostamise kohta.
3.10. Makse ebaõnnestumise või katkestamise korral kuvatakse ekraanile vastav teade. Vaatamata makse ebaõnnestumisele või katkestamisele jääb broneering endiselt kehtima. Kliendil tuleb sellisel juhul tasuda Teenuse eest Tehnoülevaatuspunktis kohapeal pärast Teenuse osutamist.

4. BRONEERINGU KASUTAMINE JA MUUTMINE
4.1. Broneeringu kasutamisel on Klient kohustatud saabuma Tehnoülevaatuspunkti hiljemalt broneeringu tähtajal, hilisema saabumise korral ei taga Teenusepakkuja Teenuse osutamist eelisjärjekorras ning Teenindamine toimub üldjärjekorras.
4.2. Broneeringu kasutamiseks tuleb Tehnoülevaatuspunktis sõita sõidukiga broneeringute rajale ja jääda seisma. Edasised juhised annab Kliendile Teenusepakkuja klienditeenindaja.
4.3. Pangalingi kaudu tasutud broneeringu kasutamisel tuleb Kliendil sellest teavitada Teenusepakkuja klienditeenindajat koheselt Teenuse osutamise alguses.
4.4. Broneeringut saab Klient muuta, kui teavitada sellest Teenusepakkujat hiljemalt 1 päev enne broneeringu tähtaja saabumist e-posti teel või Tehnoülevaatuspunktis kohapeal. Broneeringu muutmiseks tuleb saata vastav e-kiri aadressile info@pikaliiva.ee broneeringus märgitud e-posti aadressilt. Tehnoülevaatuspunktis broneeringut muutes tuleb esitada klienditeenindajale esialgselt broneeritud sõiduki registreerimistunnistus.
4.5. Pangalingi kaudu tasutud broneeringute muutmisel tuleb esialgselt broneeritud sõiduki muutmisel jälgida, et tegemist on sama liiki sõidukiga, millele esialgselt Teenus soetati.
4.6. Kui pangalingi kaudu tasutud broneeringut muudetakse selliselt, et esialgselt broneeritud sõiduki Teenus oli kallim, siis enammakstud summat ei tagastata.
4.7. Kui pangalingi kaudu tasutud broneeringut muudetakse selliselt, et esialgselt broneeritud sõiduki Teenus oli odavam, siis tuleb pärast Teenuse teostamist tasuda Tehnoülevaatuspunktis kohapeal hinnavahe.
4.8. Pangalingi kaudu tasutud broneeringu summat on võimalik kasutada ostuhetkest alates. Kasutades seda enne broneeritud tähtaega, toimub teenindamine Tehnoülevaatuspunktis üldjärjekorras. Õigeaegselt kasutamata jäänud pangalingi kaudu tasutud broneeringu summat on võimalik kasutada üldjärjekorras kuni 30 päeva alates broneeringu tähtaja saabumisest.
4.9.Pangalingi kaudu tasutud broneering on võimalik tühistada ja küsida tasutud summa tagasi kuni Broneeringu tähtaja saabumiseni. Tasutud summa tagastamisel arvestatakse sellelt maha Teenusepakkuja poolt Montonio Finance OÜ-le tasutud teenustasud. Pärast Broneeringu tähtaja saabumist pangalingi kaudu tasutud summat ei tagastata ning seda on võimalik kasutada üksnes vastavalt punktis 4.8 toodule.
4.10. Tasutud summa tagastamiseks tuleb Kliendil esitada e-posti teel digitaalselt allkirjastatud või Tehnoülevaatuspunktis kohapeal allkirjastatud avaldus.
4.11. Õigeaegselt esitatud, korrektse avalduse alusel tagastamisele kuuluv summa kantakse kliendi pangakontole 10 päeva jooksul pärast avalduse esitamist.

5. OTSETURUNDUS JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
5.1. Klient annab Veebikeskkonnas andmeid sisestades ning vastava kinnituse märgistamisel õiguse koguda ja töödelda Kliendi isikuandmeid (nimi, maksja aadress, e-posti aadress).
5.2. Teenusepakkuja kasutab Kliendi poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, aadress, e-posti aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks.
5.3. Teenusepakkuja saadab Kliendile teavitusi ning pakkumisi Kliendi e-posti aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi ning teinud vastava märke teadete saamiseks.
5.4. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest teavitustest ja pakkumistest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides saadetavates e-kirjades toodud juhiseid.

6. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
6.1. Kui Kliendil on Veebikeskkonna osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@pikaliiva.ee.
6.2. Kui Klient ja Teenusepakkuja ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on Kliendil võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada veebilehel www.komisjon.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Kliendi ja Teenusepakkuja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Kliendi kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
6.3. Klient võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole veebilehel https://ec.europa.eu/